Oplossingen voor meten, regelen en controle!

Maatwerksoftware voor Meet & Regeltechniek en Process Control Systems.

OMNITEC ontwikkelt maatwerksoftware voor diverse Industriële en wetenschappelijke toepassingen. Hierbij valt te denken aan het automatiseren van de data-acquisitie, signaalverwerking en het modelleren van data. OMNITEC kan de volledige automatisering van meet- en regelsystemen verzorgen, maar natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor ontwikkelen en automatiseren van delen daarvan.

Kosten efficiënt:

Bij al onze projecten streven wij er naar om de kosten te beperken en onze oplossingen goed onderhoudbaar te laten zijn. Om dit te bereiken gebruiken we waar mogelijk reeds bestaande technieken en componenten zodat zowel de ontwikkeltijd als de kostprijs geminimaliseerd wordt. Vanzelfsprekend gaat alles in nauw overleg met de opdrachtgever.

Flexibele oplossingen:
Bij het creëren van onze oplossingen kan gebruik gemaakt worden van diverse script- en programmeertalen al naar gelang de wensen van de opdrachtgevers. Indien er geen voorkeur bestaat maken wij meestal gebruik van Delphi, C of C++ omdat dit in veel gevallen resulteert in snellere programmatuur. Bovendien zorgt deze benadering ervoor dat onze klanten niet vastzitten aan dure licenties van derden om onze oplossingen te gebruiken, hetgeen bijvoorbeeld bij toepassing van Matlab® of LabView® vaak wel het geval is.

Cross-platform
Onze oplossingen zijn zoveel als mogelijk cross-platform. Het maakt dus niet uit of uw bestaande meetsysteem nu alleen met Windows® of Linux® overweg kan. Wij leveren desgewenst voor de meeste van onze oplossingen programmatuur voor: Windows®, Linux®, FreeBSD en Mac OS® met weinig tot geen aanpassingen aan de functionaliteit.
OMNITEC levert u dus adequate en kostenefficiënte oplossingen waardoor u zich kunt concentreren op uw eigenlijke werk en niet teveel tijd verliest aan diverse noodzakelijke "bijzaken"! Onze expertise gebieden zijn o.a.: cross-platform programmeren: DOS, Windows, Linux, FreeBSD, Unix, Mac OS C/C++, Pascal Perl, CGI, PHP, Matlab databases/databasetoegang (MySQL, PostgresSQL, etc.) data acquisitie meet- en regel techniek signaalverwerking hardware interfacing (RS232, GPIB, etc.)

Process Control Systems:
Een Process Control System (PCS) is een automatiseringssysteem dat speciaal is toegerust voor het besturen van industriële processen in de procestechniek.
De basisfuncties van een PCS bevinden zich vooral op het vlak van de meet- en regeltechniek. Dergelijke systemen zijn ook bekend onder de naam DCS (van Distributed Control System) omdat de componenten van een dergelijk systeem veelal verschillende functies hebben en door één of meerdere communicatienetwerken met elkaar verbonden zijn.

Andere functies van een PCS kunnen o.a. zijn:

  • Het visualiseren van de in het proces optredende omstandigheden.
  • Het beheren van abnormale condities (alarm management).
  • Het opslaan van historische gegevens.
  • Het voorzien in een interface naar onderliggende systemen zoals PLC's die bijvoorbeeld allerlei beveiligende taken uitvoeren.
  • Het voorzien in een interface naar bovenliggende systemen zoals Manufacturing Execution Systems en systemen voor Enterprise Resource Planning.