Administratieve maatwerksoftware: 100% rendement!

Enkele voorbeelden die veel mensen uit het MKB bekend zullen voorkomen:

  • Uw standaard software pakket doet "net" niet voor de volle 100% wat u er in uw bedrijf mee moet kunnen doen, u moet dan mogelijk extra modules aanschaffen of in het ergste geval een geheel nieuw pakket, kortom aanzienlijke extra kosten gaan maken.
  • Uw standaard software pakket kan juist veel te veel, u gebruikt dus al die tijd slechts een klein deel van alle aanwezige mogelijkheden. U hebt dus geïnvesteerd in veel extra mogelijkheden die u niet gebruikt dus onnodige extra kosten gemaakt.
  • In de praktijk blijkt dat niet alle bedrijfsgegevens en andere data in een database terecht komen maar zich verspreiden in spreadsheets en/of tekstdocumenten of elders op een harde schijf. Als u gegevens uit deze verschillende bronnen moet gaan combineren ontstaan er vaak problemen omdat de gebruikte bronnen uit standaard pakketten vaak bewust volgens verschillende structuren en eigen technologieën zijn vastgelegd en/of ontworpen.

Denk eens aan administratieve maatwerksoftware!

Hierboven staan slechts drie voorbeeldsituaties die u buiten stress, veel tijd en veel geld ook zelfs zakelijke relaties kunnen kosten. Maatwerksoftware is dan de perfecte oplossing en kan in dergelijke gevallen zelfs aanmerkelijk voordeliger in het gebruik zijn dan standaardpakketten.

De voordelen van maatwerksoftware zijn o.a.:

  • De gebruiker bepaald volledig de functionaliteit van de software.
  • De gebruiker bepaald welke informatie waar moet worden opgeslagen of gevonden omdat alle data op één plaats wordt opgeslagen.
  • De gebruiker bepaald de interface van de software, waarbij het aantal invoer- en zoekschermen beperkt blijft tot de meest noodzakelijke.
  • De gebruiker krijgt een software-oplossing welke nauwkeurig aansluit aan de dagelijkse workflow en bedrijfsvoering.
  • De gebruiker is zich verzekerd van het feit dat de software m.b.t. functionaliteit gemakkelijk kan worden uitgebreid t.b.v. toekomstige bedrijfsprocessen, uitbreidingen en activiteiten, iets want bij standaard software niet mogelijk is.

Conclusie:

Maatwerk software geeft u dus al op zeer korte termijn heel veel rendement en is zelfs essentieel voor een goede bedrijfsvoering, temeer omdat implementatie veel soepeler zal verlopen door de perfecte aansluiting met de praktijk waarbij de bedrijfs-software dan een vast onderdeel van de identiteit van het bedrijf wordt. Want bedrijven zijn net mensen, ieder mens is anders, en zo is elk bedrijf ook anders. Met in gedachten het vaste gegeven dat "geen twee bedrijven aan elkaar gelijk zijn" levert OMNITEC perfecte maatwerk oplossingen.